No2715嫩模周大萌私房针织毛衣配JK短裙露白嫩翘臀极致诱惑写真50P周大萌秀人网

No2715嫩模周大萌私房针织毛衣配JK短裙露白嫩翘臀极致诱惑写真50P周大萌秀人网

若能食者,知胃将和,但大便□耳!当导之,不可下也。伤寒差已,后更复发热者,虽有劳复、食复之别,然须分或宜和,或宜汗、或宜下之不同。

魏荔彤曰:胆府与少阳经为表里,而非半表半里之谓。阳明亦有急下三法以救津液:一汗多津越于外,一腹满津结于内,一目睛不慧,津枯于中。

木盛则生风,虫为风化,饥则胃中空虚,蛔闻食臭而出,故吐蛔,虽饥不欲食也。盖潮热虽属实,然已先用丸药,伤动藏府,若再用大黄下之,则脾气伤而成坏证矣,祗方有执曰:十三日,过经也。

少阴病脉细沉数,加之以厥,亦为热厥。病人脉阴阳俱紧,反汗出者,亡阳也,此属少阴,法当咽痛,而复吐利。

呕而支结,少阳证也,乃呕逆而微,但结于心下之偏旁,而不结于两□之间,则少阳亦尚浅也。柯琴曰:仲景书中最重柴、桂二方,以桂枝解太阳肌表,又可以调诸经之肌表;小柴胡解少阳半表,亦可以和三阳之半表。

吴茱萸得东方震气,辛苦大热,能达木郁,直入厥阴,降其阴盛之浊气,用以为君;人参秉中和正气,甘温大补,能接天真,挽回性命,升其垂绝之生气,用以为臣;佐姜、枣和胃而行四末。浮大弦皆见于关上,知三阳之热邪,皆聚于阳明也。

Leave a Reply